Deprecated: Required parameter $saveDir follows optional parameter $quality in /eski-data/webparkcom/public_html/application/helpers/core/resim_helper.php on line 143

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Undefined variable $ub

Filename: core/fonksiyon_helper.php

Line Number: 493

Backtrace:

File: /eski-data/webparkcom/public_html/application/helpers/core/fonksiyon_helper.php
Line: 493
Function: _error_handler

File: /eski-data/webparkcom/public_html/application/core/MY_Controller.php
Line: 102
Function: findBrowser

File: /eski-data/webparkcom/public_html/application/controllers/Web.php
Line: 9
Function: __construct

File: /eski-data/webparkcom/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

KVKKK AYDINLATMA METNİ » Webpark

KVKKK AYDINLATMA METNİ

JBM BILGI TEKNOLOJILERI LIMITED ŞİRKETİ (“Şirket veya JBM) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

AMAÇ VE KAPSAM: 

JBM BILGI TEKNOLOJILERI LIMITED ŞİRKETİ  (“Şirket veya JBM) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. ŞİRKET, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimiz başta olmak üzere hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlanma Metni ile bildirmekteyiz. 

HEDEF  

JBM; şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır. 

JBM, KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. JBM, KVK Politikası ile, JBM, tarafından önem verilen, KVK Kanunu’na uyum sürecinin benimsenmesinin ve özenle yürütülmesinin temini hedeflenmektedir 

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür. 

Şirket olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız. 

Veri Sorumlusu 

Kanun uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. 

Şirket, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili’ne veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder. 

Kişisel verilerin Şirket adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Şirket ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Şirket; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasına uyumunu denetler. 

Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; İstanbul Ticaret Sicili / 439988 sicil numarası ile kayıtlı0484022170000019 Mersis numaralı, şirket merkezi CAMCESME MAH. PAPAGAN SK. ATAMAN KARINA B2 BLOK NO: 21 B IC KAPI NO: 75 PENDIK/ ISTANBUL;  JBM BILGI TEKNOLOJILERI LIMITED ŞİRKETİ  ’dir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla telefon ile iletişime geçtiğinizde veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir: 

JBM Teknoloji,  siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. 

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, www.jbm.com.tr uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin web sitelerimize geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de web sitelerimiz tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. 

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar; 

 • Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın 
 • Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının, 
 • Müşterilerimizin,
 • Tedarikçilerimizin,
 • Danışmanlarımızın, 
 • İş ortaklarımızın, 
 • Şirket yetkililerimizin, 
 • Şirket vekillerimizin,
 • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin 
 • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
 • Ziyaretçilerimizi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar; 
Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. 

Web sitelerimizde toplanan kişisel bilgiler, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır ve bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil uygulamasını ve diğer ilgili ürün veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya siteyi özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel bilgileri kullanabilir. 

 • Ad, soyad, telefon numarası, e-mail, adres bilgileri, 
 • İnsan kaynakları kapsamında edinilen kişisel ve özel nitelikli veriler, 
 • Eğitim ve öğretim bilgileri, 
 • İstihdam bilgileri, 
 • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri, 
 • Hukuki işlere ilişkin bilgileri, 
 • Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri, 
 • Finansal bilgileri, 
 • Denetim bilgileri, 
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri, 
 • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler, 
 • İş aktiviteleri bilgileri, 
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler, 
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera), 
 • Telekomünikasyon kayıtları, 
 • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları, 
 • Giriş kayıtları, 
 • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri, 
 • Biyometrik veriler ve 
 • Adli sicil kayıt bilgileri 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar; 

 • Akreditasyon ve bakanlık yetki süreçlerinin ifa edilmesi 
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. 
 • Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi, 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi, 
 • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi, 
 • Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi, 
 • Hizmet anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, 
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, 
 • Eğitim,etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi, 
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini, 
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, 
 • Çalışan idaresi ve yönetimi, 
 • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması, 
 • Faaliyetlerimiz gereği ihtiyaç duyulanLojistik faaliyetlerinin planlanması, 
 • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, 
 • İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi, 
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, 
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi, 
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, 
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 
 • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla, 
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, 
 • Şirket çalışanlarına ve üçüncü kişilere eğitim hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi 
 • Şirketimizin amacına uygun olarak gözetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi, 
 • Hizmeti alan tarafa sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

JBM Teknoloji topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, Bankalararası Kart Merkezi ile, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde web sitelerimiz veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. 

Müşterilerimiz için oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifreler jenerik olarak karmaşık şifre güvenliği talimatlarına uygun oluşturulmaktadır ve şirket sunucularımızda tutulmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNETMEİ VE HUKUKİ SEBEBİ  

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni içerisinde zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni www.jbm.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni içerisindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz değerli paydaşlarımıza siteye giriş sağladığınız anda uyarı olarak bildirim düşecektir. 

KVKK KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. 

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VE İŞLENEN VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ 

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.jbm.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını CAMCESME MAH. PAPAGAN SK. ATAMAN KARINA B2 BLOK NO: 21 B IC KAPI NO: 75 PENDIK/ ISTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu imzalı olarak info@jbm.com.tr gönderebilir. 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; verilere dair bilgi talep edebilir. 

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz. 

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler; 

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi. 
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeleri

AÇIK RIZA 

Verdiğimiz hizmetler kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü web sitesinde yer alan metin ile yerine getirildiğini, KVKK Aydınlatma Metnini, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz. 

** Bu dokümanda yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.  İşbu dokümanın hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; JBM BILGI TEKNOLOJILERI LIMITED ŞİRKETİ genel çerçevede bilgi veren içeriklerin hatalı veya eksik uygulanmasından kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.